Layer 19

Nhiều khóa học Online hay

Chủ đề đa dạng, tha hồ lựa chọn
Layer 20

Giảng Viên chuyên nghiệp

Tự do chọn Giảng Viên yêu thích
Layer 21

Quyền truy cập trọn đời

Học bất cứ khi nào bạn muốn

NÂNG CẤP KIẾN THỨC CÙNG

KHÓA HỌC MỚI NHẤT
MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?
₫250,000.00
John Carnegie

MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?

Last updated: 10/2020

MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?

28 lectures 3.91 hours

Khóa học MASTER IELTS SPEAKING giúp học viên nắm được 3 dạng đề thi chính và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking (Nói)

Read More
TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE
₫180,000.00
John Carnegie

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE

Last updated: 10/2020

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE

20 lectures 3.7 hours

Khóa học Online, TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) - BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE, phù hợp với những bạn nào muốn luyện Nghe, Nói và Phát Âm.

Read More
LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE
₫200,000.00
John Carnegie

LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE

Last updated: 10/2020

LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE

33 lectures 3.47 hours

Khóa học LEARN ENGLISH - MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE dành cho những bạn nào đang muốn luyện thi TOEIC phần thi Nghe (Listening)

Read More
LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)
₫200,000.00
John Carnegie

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)

Last updated: 10/2020

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)

18 lectures 4.51 hours

Chương trình luyện thi Starters (2) này cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết giúp các bé sẵn sàng cho kỳ thi Starters của Cambridge và đạt điểm cao

Read More
LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN
₫200,000.00
John Carnegie

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN

Last updated: 9/2020

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN

17 lectures 4.8 hours

Chương trình luyện thi Starters này cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết giúp các bé sẵn sàng cho kỳ thi Starters của Cambridge và đạt điểm cao

Read More
LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)
₫200,000.00
John Carnegie

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)

Last updated: 10/2020

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)

18 lectures 4.51 hours

Chương trình luyện thi Starters (2) này cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết giúp các bé sẵn sàng cho kỳ thi Starters của Cambridge và đạt điểm cao

Read More
LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN
₫200,000.00
John Carnegie

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN

Last updated: 9/2020

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN

17 lectures 4.8 hours

Chương trình luyện thi Starters này cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết giúp các bé sẵn sàng cho kỳ thi Starters của Cambridge và đạt điểm cao

Read More
LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE
₫200,000.00
John Carnegie

LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE

Last updated: 10/2020

LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE

33 lectures 3.47 hours

Khóa học LEARN ENGLISH - MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE dành cho những bạn nào đang muốn luyện thi TOEIC phần thi Nghe (Listening)

Read More
TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE
₫180,000.00
John Carnegie

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE

Last updated: 10/2020

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE

20 lectures 3.7 hours

Khóa học Online, TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) - BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE, phù hợp với những bạn nào muốn luyện Nghe, Nói và Phát Âm.

Read More
MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?
₫250,000.00
John Carnegie

MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?

Last updated: 10/2020

MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?

28 lectures 3.91 hours

Khóa học MASTER IELTS SPEAKING giúp học viên nắm được 3 dạng đề thi chính và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking (Nói)

Read More

TIẾNG ANH CHO BÉ 6-8 TUỔI

LUYỆN THI PRE-A1 STARTERS
LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)
₫200,000.00
John Carnegie

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)

Last updated: 10/2020

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN (II)

18 lectures 4.51 hours

Chương trình luyện thi Starters (2) này cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết giúp các bé sẵn sàng cho kỳ thi Starters của Cambridge và đạt điểm cao

Read More
LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN
₫200,000.00
John Carnegie

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN

Last updated: 9/2020

LUYỆN THI STARTERS – BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 15/15 KHIÊN

17 lectures 4.8 hours

Chương trình luyện thi Starters này cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết giúp các bé sẵn sàng cho kỳ thi Starters của Cambridge và đạt điểm cao

Read More

Mua 1 lần, học trọn đời

Xem và mua ngay các khóa học yêu thích

TIẾNG ANH CHO MỌI LỨA TUỔI

LUYỆN THI IELTS
MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?
₫250,000.00
John Carnegie

MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?

Last updated: 10/2020

MASTER IELTS SPEAKING – HOW TO JUMP FROM BANDS 4-5 TO 6?

28 lectures 3.91 hours

Khóa học MASTER IELTS SPEAKING giúp học viên nắm được 3 dạng đề thi chính và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking (Nói)

Read More

TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN, NGƯỜI ĐI LÀM

LUYỆN THI TOEIC
LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE
₫200,000.00
John Carnegie

LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE

Last updated: 10/2020

LEARN ENGLISH – MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE

33 lectures 3.47 hours

Khóa học LEARN ENGLISH - MASTER TOEIC LISTENING TEST | HỌC CÁCH LÀM 4 PHẦN THI NGHE dành cho những bạn nào đang muốn luyện thi TOEIC phần thi Nghe (Listening)

Read More

TIẾNG ANH CHO MỌI LỨA TUỔI

TIẾNG ANH GIAO TIẾP
TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE
₫180,000.00
John Carnegie

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE

Last updated: 10/2020

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) – BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE

20 lectures 3.7 hours

Khóa học Online, TIẾNG ANH GIAO TIẾP (dự bị trung cấp) - BEST ENGLISH COMMUNICATION COURSE, phù hợp với những bạn nào muốn luyện Nghe, Nói và Phát Âm.

Read More

Subscribe

Nhận email về các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và các tin tức hay nhất