Showing 1–8 of 16 results

 • Family and Friends (5-7 tuổi)

  Chương trình Tiếng Anh Family and Friends phù hợp cho các bé từ 5-7 tuổi. Đặc biệt, chương trình Family and Friends giúp các bé:

  Nhận biết và tập…

  3.000.00027.000.000 Select options
 • IELTS Band 4-5

  Chương trình IELTS band 4-5 có cấp độ tương đương bằng B1 – B2, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã hoàn thành khóa…

  3.600.00029.700.000 Select options
 • IELTS Band 5-6.5

  Chương trình IELTS band 5-6.5 có cấp độ tương đương bằng B2 – C1, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã hoàn thành khóa…

  3.600.00029.700.000 Select options
 • IELTS Band 6.5-7.5

  Chương trình IELTS band 6.5-7.5 có cấp độ tương đương bằng C1 – C2, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã hoàn thành khóa…

  3.600.00029.700.000 Select options
 • IELTS Foundation

  Chương trình IELTS Foundation có cấp độ tương đương bằng A2 – B1, phù hợp cho những học sinh, sinh viên, người đi làm đã thi đậu chứng chỉ…

  3.300.00028.350.000 Select options
 • Luyện Thi A1 Movers (8-10 tuổi)

  Chương trình luyện thi lấy chứng chỉ A1 Movers của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 8 – 10 tuổi, đã thi đậu STARTERS…

  3.100.00027.450.000 Select options
 • Luyện Thi A2 Flyers (9-11 tuổi)

  Chương trình luyện thi lấy chứng chỉ A2 Flyers của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 9 – 11 tuổi, đã thi đậu MOVERS…

  3.200.00027.900.000 Select options
 • Luyện Thi A2 KEY (KET) (10-12 tuổi)

  Chương trình luyện thi lấy chứng chỉ A2 KEY (KET) của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 10 – 12 tuổi, đã thi đậu…

  3.200.00027.900.000 Select options